Համերգ՝ նուիրուած Ջիւանու 160 ամեակին - Action.News ABC Action News Santa Barbara Calgary WestNet-HD Weather Traffic

Home WestNet.ca WebMail

              

Համերգ՝ նուիրուած Ջիւանու 160 ամեակին
1. Հանդիսավարներ Սարգիս Նաջարեանի եւ Կարինէ Սարգսեանի բացման խօսքը (00:06) 2. Թովմաս Պօղոսեանի բացման խօսքը (01:26) 3. Փեշրով (08:24) 4. Փախի'ր, այծեամ (10:0...

Download this video Switch To HTML5 Player