Radio Hoa Ngữ - Luyện nghe tiếng Trung chủ đề: #9 Hai chữ làm người khác tổn thương (VietSub+PinYin) - Action.News ABC Action News Santa Barbara Calgary WestNet-HD Weather Traffic

Home WestNet.ca WebMail

              

Radio Hoa Ngữ - Luyện nghe tiếng Trung chủ đề: #9 Hai chữ làm người khác tổn thương (VietSub+PinYin)
Luyện nghe tiếng Trung Quốc - Radio #9: (Độ khó: ★★☆☆☆) Sơ cấp Chủ đề: Trò chuyện trên WeChat, tổn thương nhất chính là 2 chữ này 微信聊天最伤人的,是这2个字 Wēixìn liáot...

Download this video Switch To HTML5 Player