มาเรียนรู้วลีพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ซึ่งใช้กันทั่วไปในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน! ติดตามเสียงภาษาไทยและเสียงภาษาอังกฤษจะเล่มตามมา โดยการฟังเสียงที่ได้ยิน... วลีภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การฝึกพูดช้า ๆ และง่าย ๆ - Action.News ABC Action News Santa Barbara Calgary WestNet-HD Weather Traffic

Home WestNet.ca WebMail

              

Coronavirus Information: Buy Masks Here
วลีภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การฝึกพูดช้า ๆ และง่าย ๆ
มาเรียนรู้วลีพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ซึ่งใช้กันทั่วไปในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน! ติดตามเสียงภาษาไทยและเสียงภาษาอังกฤษจะเล่มตามมา โดยการฟังเสียงที่ได้ยิน...

Download this video Switch To HTML5 Player